Grundejerforeningen Dyssegården består af 65 fritids- og sommerhuse samt et enkelt helårshus. Til området hører desuden et fredet areal, beplantet med buske og gamle frugttræer, og cirka 200 meter strand. Det fredede fællesareal strækker sig langs stranden og på sydsiden af de yderste grunde på Brinken. Området har 3 veje: Dyssegårdsvej, Brinken og Strandvangen.

Grundejerforeningen Dyssegården blev stiftet i oktober 1963, og bebyggelsen af området begyndte i 1964.

På grund af det nære naboskab med de fredede oldtidsminder og for at sikre området en høj kvalitet, gælder der for hele området nogle tinglyste deklarationer. Deklarationerne omhandler blandt andet bebyggelse, beplantning og veje og skal naturligvis respekteres.

Medlemmerne har på de årlige generalforsamlinger vedtaget en række nødvendige og praktiske regler for området Disse skal være med til at gøre området til et behageligt og attraktivt sted at opholde sig – og samtidigt skal de være til gavn og glæde for os alle.

Vi beder venligst både grundejere og deres gæster om at følge de regler og henstillinger, der er gældende for området. Ligeledes beder vi også de medlemmer, der udlejer deres sommerhus, om at sørge for deres lejere får kendskab til  disse.