GENERALFORSAMLING i
Grundejerforeningen Dyssegården finder sted
jf. gældende vedtægter,

Dato for 2021 er endnu ikke fastlagt.