Søndag d. 18. august 2019 blev der afholdt endnu en arbejdsdag, hvor kræfterne blev lagt i rabatten under rønnebærtræerne på Dyssegårdsvej.
Trods truende skyer og også lidt regn undervejs, var der et meget flot fremmøde og der blev arbejdet ihærdigt – med et flot resultat til følge.
Vi nåede desværre ikke helt i mål og der kan/skal arbejdes videre og bruges en del kræfter på at vedligeholde og holde misvægster nede.
SÅ ALLE,
der har lyst og kan afse tid, er
MEGET VELKOMNE
til at arbejde videre på dette projekt 😉
Efterfølgende blev der hygget med grillede pølser, kage og kaffe.
En stor T A K til de fremmødte, det er virkelig dejligt, at medlemmerne er villige til at hjælpe med at forskønne og holde vores område attraktiv, så det er en nydelse at færdes i 🙂
Mange hilsner
Grundejerforeningens bestyrelse

Lørdag d. 15. juni 2019 blev der afholdt arbejdsdag med deltagelse af grundejerforeningens medlemmer.

Af planlagte opgaver var:
Oprydning på stranden og i plantagen, beskæring af vækst på skrænterne og på fællesarealet, maling af trapper og bænke samt hvad der trængte på alléen ved den bornholmske røn.

Rigtig mange var igen mødt op til arbejdsdagen. Desværre nåede vi ikke så meget, som ønsket, da vejret ikke just var med os, og vi måtte pakke sammen før tid, fordi regnen tog til og et voldsomt tordenvejr gik hen over området.

Derfor noget før planlagt blev der serveret grillede pølser med forskelligt tilbehør og budt på øl, vin og vand til de tilbageblevne og Joan havde bagt kage, som blev nydt med stort velbehag.

Så trods regn og torden blev det alligevel til nogle hyggelige timer, som sidste år.

Der skal lyde en STOR TAK til alle dem, der trodsede det dårlige og våde vejr.