Både, som ligger fast på bådepladsen skal være mærket med etiket, som indikerer at båden tilhører udstykningen.

Denne label kan nu afhentes hos Jens Møller Jensen, Strandvangen 19.

Umærkede både vil blive overgivet til myndigheder, der vil være ansvarlige for at fjerne dem.

Bådepladsen på stranden er kun for foreningens medlemmer, og både må kun placeres på den sydligste del af stranden.

Ved sejlads bør der tages fornødent hensyn til de badende. Iht. gældende reglement fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds må sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski og brætsejlads ikke ske tættere end 300 meter ud for vores kyststrækning.