Hunde må ikke færdes uden opsyn i området eller på stranden. På grundejerforeningens område SKAL de føres i snor! Eventuelle efterladenskaber fra hunden skal straks fjernes af ejeren.

Iht. Lov om adgangs- og opholdsregler på strande, kyster og klitter – § 22 – skal hunde føres i snor på strandarealer i perioden 1. april til 30. september.