Området har status som stillevejsområde. En fartbegrænsning på 20 km/t gælder på alle områdets veje. Overhold venligst dette af hensyn til børnenes sikkerhed, vejenes kvalitet og de øgede omkostninger til vedligeholdelse. Desuden er det meget generende i tørre perioder, hvor det kan støve rigtig meget – i det hele taget – vis hensyn. Dette gælder også andre former for køretøjer.