Vand til området leveres af SK Forsyning.

Er der problemer med hovedledningen eller vandmåleren, kan de kontaktes på tlf. og vagttlf.:

58 36 25 00 eller mail: info@skforsyning.dk