REFERAT fra

Grundejerforeningen Dyssegården’s

EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

d. 18. august 2019

Dagsorden / Referat

1.Valg af dirigent / Ib Wiemer, Strandvangen 6

– 12 stemmeberettigede

2. Godkendelse af dagsorden / Godkendt

3. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant (Ved den ordinære generalforsamling d. 22. juni 2019 blev Ib Wiemer, Strandvangen 6, valgt som revisorsuppleant. I tilfælde af han vælges til revisor, skal vælges en anden revisorsuppleant.) /

Ib Wiemer, Strandvangen 6 – revisor

Theis Palm, Brinken 31 – revisor

Birthe Jensen – revisorsuppleant

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Dyssegården, Kelstrup