Indbetaling af kontingent

På Generalforsamlingen d. 1. juli 2018, blev det vedtaget, at det årlige medlemskontingent fra 1. april 2019 skal være kr. 650,- . Det blev ligeledes besluttet, at kr. 250,- af kontingentet indsættes på Fondskontoen.
 
Der kan indbetales kontingent ved at indbetale til:

Konto i Danske Bank:    1551 – 48 27 50 61 17

HUSK at anføre medlemsadresse på indbetalingen !!!
 
Grundejerforeningens regnskabsår går fra 1. april – 30. marts. For at opretholde sin stemmeret på generalforsamlingen, skal man forinden have indbetalt det pligtige medlemskontingent. Sidste frist for kontingentindbetaling er derfor

1. juni det pågældende år.

Herefter pålægges der, iflg. en generalforsamlingsbeslutning i 1996, gebyr, kr. 50,- for første rykker og kr. 200, – for eventuelle yderligere rykkere.
 
Er man fritaget for NemID og ikke har mulighed for at få andre til at indbetale for sig, bedes man lægge besked i postkassen, Brinken 16, hos kassereren, Susanne Møller, med oplysning om et telefonnr., man kan kontaktes på.