Grundejerforeningens generalforsamling afholdes 1 gang årligt og så vidt muligt den sidste lørdag eller søndag i juni. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamlingen er endnu ikke fastsat for 2021.